Usluge

Za mala i srednja poduzeća te obrte povjeravanje vođenja knjiga pouzdanom partneru daleko je najisplativije.

Poslovni subjekti moraju biti dovoljno veliki da bi im se isplatilo zaposliti vrhunskog savjetnika, nekoliko spretnih knjigovođa te dostavljača sposobnog za komuniciranje s raznim državnim institucijama.

Pružamo vođenje poslovnih knjiga:

 • robno i materijalno knjigovodstvo
 • financijsko knjigovodstvo
 • knjigovodstvo kupaca i dobavljača
 • knjigovodstvo osnovnih sredstava
 • sastavljanje periodičnih obračuna
 • sastavljanje završnog računa
 • sastavljanje poslovnih izvješća
 • sastavljanje godišnjih i drugih izvješća
 • vođenje knige popisa (trgovačka knjiga)
 • izrada kalkulacija
 • obračun plaća i pratećih obrazaca
 • obračun PDV-a sa knjigom URA i IRA
 • vođenje knjige blagajne
 • izrada analize i procjene poslovanje
 • ostalo po usmenom dogovoru
 • izrada i predaja obrazaca za PU, REGOS, FINA