Cjenik

Cijena naše usluge ovisi o vrsti vaše djelatnosti, obimu poslovanja, broju zaposlenih, broju dokumenata koje treba obraditi, da li ste u sustavu PDV-a, da li ste obveznici revizije, da li imate potrebe za obračunom honorara i sl.

Za preciznije formiranje cijene naših usluga svakako bi se morali dogovoriti na zajedničkom sastanku.